TÜRKAP
Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği
Duyurular

12-15 Aralık 2016 Kaplıca Çalıştayı


12-15 Aralık 2016 tairihinde Afyon İkbal Termal Otelde yapılan Kaplıca Çalıştayına, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu, Sağlık-Der, Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakalığı, Hidroklimatooglar, İl Halk Sağlığı Müdürülükleri ve sektörü temsilen derneğimiz (TÜRKAP) katılım göstermiştir.

Açılış günü toplamda üç adet oturum yapılmış, her oturumda sektörü temsilen dernek Yönetim Kurulumuz konuşmacı olarak katılmıştır.

"Türkiye' de Kaplıca ve Yasal Mevzuat" konu başlıklı ilk oturumda Dernek Y.K üyemiz Levent Altuntaş "Uygulamada Yaşanan Sorunlar" konusunda sunum yapmıştır.

"Termal Turizm" konu başlıklı ikinci oturumda Dernek Başkanımız Köksal Köse "Kaplıca Turizminde Sektörel Gelişmeler ve Düzenleme İhtiyaçları" konusunda sunum yapmıştır.

"Jeotermal Suların İşletilmesi" konulu üçüncü oturumda Dernek Y.K Üyemiz Turabi Çelebi "Kaplıcalarda İşletme ve Yönetim İlkeleri" konusunda sunum yapmıştır.

Çalıştayın İkinci günü Kaplıca ve Talassotereapi Mevzuat Grubu, Geri Ödeme Grubu, Termal Turizm Grubu ve Peloid Mevzuatı grubu başlıkları altında 4 konuda çalışma grupları oluşturulmuş, tüm gün süreyle gruplar çalışmalarını yapmıştır.

Çalıştayın son günü, çalışma grupları çalışmalarını sunum halinde Genel Kurul ile paylaşmış ve çalıştay sona ermiştir.

Çalıştay önerileri doğrultusunda "Kaplıcalar Yönetmeliği"nde aşağıdaki değişiklerin yapılması ilgili mercilere çalıştay sonucu olarak iletilmiştir: (T.C Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Kurumu Çevre Sağlığı Daire Başkanı Dr.Hüseyin İlter' in sunumundan alıntı yapılmıştır:)

-Kaplıcalar Yönetmeliğine göre İşletme Ruhsatlı işletmelerin "Tedavi Amaçlı Tesisler" ve"Rekreasyon Amaçlı Tesisler" olarak ikiye ayrılması gerekmektedir.

-Tedavi Amaçlı Tesisler, Kaplıca ve Talassoterapi tedavisi için endikasyonu belirlenmiş hastalara tıbbi ekoloji ve hidroklimatoloji uzmanı, fizik tedavi uzmanı veya endikasyon raporunda belirtilen hastalıklarla ilgili uzman ile aile hekimi tarafından sevki yapılan tesislerdir.

-Tedavi amaçlı tesisler; Kaplıca-Kür Tesisi ve Talassoterapi Kür Tesisi olarak ikiye ayrılır.

-Rekreasyon amaçlı tesisler, tedavi amacıyla hasta kabul etmeyen ve bu amaca yönelik tanıtımlarda bulunmayan, su ve peloidlerin Bakanlıkça sonradan belirlenecek derecenin üstünde uygulanamayacağı tesislerdir. Bu tesislerde koruyucu sağlık hizmetleri ön plnada olacaktır.

-Tedavi Amaçlı Tesislerde Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji uzmanı veya Fizik Tedavi Uzmanı veya suyun tıbbi endikasyonuna göre kaplıca tedavisi konusunda diğer uzmanlık dallarından hekim, uzman hekimin çalıştığı saatlerde uygulama yapmak üzerefizyoterapist, hidroterapi teknikeri, hidroterapi teknisyeni, fizik tedavi teknikeri veya teknisyenlerinden en az biri

-Uzman hekimin bulunmasığı saatlerde hekim, sağlık memuru, ebe, hemşire, acil tıp teknikeri veya benzer..

-Rekreasyon amaçlı kaplıca tesislerinde hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru, A.T.T veya teknikeri gibi branşlardan herhangi biri çalıştırılır.

-Tedavi amaçlı tesislerde uzman hekim haftada en az 45 saat çalıştırılır.

-Mesul Müdür sorunu çözülecektir.

-Uyum sürecinin 1 yıl olması önerilmiştir.

 


16.01.2017