TÜRKAP
Kaplıca Talasso ve Kür Merkezleri Derneği
Makaleler

KAPLICA TIBBINDA TANIMLAR

Prof. Dr. M. Zeki Karagülle 

Balneoloji: Sözcük anlamı banyo bilimi olan balneoloji, yer altı, toprak, su ve iklim kaynaklı doğal terapötik faktörlerin bilimi olarak tanımlanabilir. Doğal şifalı sular, çamurlar ve iklimsel faktörler gibi doğal terapötik kaynakları fiziksel, kimyasal, biyolojik, jeolojik, hidrolojik, ekolojik ve medikal yönden inceler. Bu nedenle fizik, kimya, biyoloji, hidroloji, jeoloji, klimatololoji ve tıp gibi değişik bilim dallarını bünyesinde toplayan interdisipliner bir alandır 

Balneoterapi: Termal ve/veya mineralli suların, peolidlerin ve gazların, yöntem ve dozları belirlenmiş, banyo, paket, içme ve inhalasyon uygulamaları şeklinde, düzenli aralıklarla seri halde tekrarlanarak kullanılmasıyla, belirli bir zaman da ve kür tarzında gerçekleştirilen bir uyarı-uyum tedavisidir . 

Hidroterapi: Her birey için özel olarak düzenlenen, eğitilmiş kalifiye personelin gözetiminde ve ideal olarak amaca uygun inşa edilmiş havuzlarda gerçekleştirilen, nöromuskuloskletal fonksiyonları geliştirme-iyileştirme amaçlı bir havuz tedavi programıdır. 

Kaplıca tedavisi: Termal ve mineralli, "şifalı"suların başta banyo şeklinde, doğal olarak yeryüzüne çıktıkları yerler olan kaplıcalarda değişik hastalıkların tedavisinde sezgisel kullanılmasıyla gelişen ve gelenekselleşerek günümüze kadar ulaşan bir tedavi yöntemidir. Ancak çağdaş kaplıca kürü balneoterapi yanında diğer tedavi yöntemlerinin de uygulanabildiği kompleks bir tedavi modalitesidir. 

Klimaterapi : İklimin biopozitif elementlerin hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde kullanımı 

Peloidoterapi / Peloterapi: Jeolojik ve biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve inorganik maddelerin oluşturduğu çamurların banyo, paket ve tampon şeklinde uygulanmalarıyla yapılan tedavi yöntemi. 

İçme kürü: İçme kürleri, doğal mineralli suların belirli bir sürede, gün boyu bölünmüş dozlarda ve belirli miktarlarda verilmesi ile yapılan kür programlarıdır. Geleneksel içme kürleri, kaplıca veya içmecelerde mineralli suyun kaynağından içilmesi ile uygulanır. Günümüzde ise şişelenmiş mineralli suların tüketime sunulması, mineralli suların kaplıca ve içmece dışında da bir kür tarzında, günlük belirli mineral gereksiniminin karşılanması, metabolik süreçlerin desteklenmesi, renal ve gastrointestinal sistem fonksiyonlarının fizyolojik ve terapötik yönden etkilenmesi amacı ile kullanımını mümkün kılmaktadır 

Speleoterapi: Mağara ve yer altı çevrelerinin terapötik anlamda kullanımıdır. 

İnhalasyon : Termomineral su aeresollerinin solunması ile yapılan balneolojik tedavi biçimidir. 

Talassoterapi : Koruyucu ve tedavi edici ve/veya kür amaçlı olarak tıbbi gözetim ve denetim altında, deniz ve çevresine özgü tüm yararlı etkenlerin, yani deniz iklimi, deniz suyu, deniz çamurları, yosunlar, kum ve denizden elde edilen diğer maddelerin kombine olarak değişik yöntemlerle kullanıldığı bir tedavi sistemidir. 

Helioterapi : Güneş ışınları ile bazı hastalıkların tedavisi 

Aromaterapi : Bitkisel öz yağların kimyasal yapısı ve enerjilerinden faydalanan ve banyo, masaj, inhalasyon, kompres ve diğer yollarla uygulanmasını içeren doğal bir terapidir 

Tazyikli su altı masajı : Banyo sırasında yaklaşık 1 atmosfer basınçlı su ile su içinde yapılan masaj 

Hidrojet banyo : Banyo sırasında su içinde basınçlı hava ile yapılan masaj 

Affüzyon (vichy) duşu : Yağmurlama tarzında akan su altında manuel masaj 

Whirlpool duşu: Su içinde oluşturulan girdap ile uygulanan masaj 

Kneipp hidroterapi B: Suyun vücuda dökülmesi, su içinde yürüme gibi suyun daha çok termik ve mekanik etkilerinden yararlanılarak uygulanan tedavi yöntemi


13.01.2017